×

  Prohlášení o ochraně dat

  (Stav 06.2016)  Prohlášení o ochraně dat

  Soukromá sféra

  Ochrana vaší soukromé sféry a vašich osobních dat při používání našich webových stránek je pro nás velmi důležitá. Proto se striktně řídíme zákonnými předpisy o ochraně dat. V následujícím textu bychom vás chtěli informovat o tom, jak zacházíme sosobními daty.  Uživatelská data

  Pro zlepšení kvality naší webové stránky si pro statistické účely ukládáme data ojednotlivých přístupech na naši stránku. Tyto datové záznamy obsahují informace o:

  • stránce, ze které byl soubor vyžádán,
  • názvu vyvolaného souboru,
  • datu a času vyvolání,
  • množství přenesených dat,
  • typu a verzi použitého webového prohlížeče,
  • použitém operačním systému,
  • anonymizované IP adrese (u IPv4 adres mažeme poslední tři číslice, u IPv6 adres mažeme vše kromě prvních osmi číslic).

  V tomto případě se jedná o anonymní data, která nemůžeme přiřadit žádným konkrétním osobám. Tato data nejsou používána k jiným účelům, ani nejsou předávána třetím osobám.


  Osobní data

  Osobní data zpracováváme jen tam, kde je to v rámci naší webové prezentace nutné. Pokud nám například zašlete e-mail, použijeme jej a v něm obsažená osobní data jen v případě, že je to nutné pro zodpovězení vašeho dotazu nebo vyřízení vašízáležitosti. Vaše osobní údaje nepředáme neoprávněně třetím osobám a striktně dodržujeme zákon o ochraně dat.

  Další osobní data jako vaše jméno, vaši adresu nebo vaše telefonní číslo evidujeme jen v případě, že jste tyto údaje uvedli dobrovolně, např. při registraci, uzavření smlouvy nebo v rámci jiných žádostí.  Využití a předávání osobních dat

  Vámi poskytnuté osobní údaje použijeme výhradně za účelem správy webových stránek a k vyřízení vaší žádosti (uzavření smlouvy, odpovídání na dotazy).

  Jen v případě, že nám poskytnete svolení, resp. – pokud to dovolují zákonné předpisy – že neprojevíte nesouhlas, využijeme tato data také k anketám k výrobkům a marketingovým účelům. V souladu s výše uvedeným použijeme vaše zákaznická data pro vlastní reklamní účely v rámci tak zvaného seznamu oprávnění dle § 28 ods. 3 věty 2 BDSG (spolkový zákon o ochraně dat) a poštovní cestou vám zašleme reklamu.

  Předávání vašich zákaznických údajů podnikům skupiny Johannesbad* se rovněž řídí výhradně výše uvedeným seznamem oprávnění. Zpracovávají se přitom následující data: označení povolání, oboru, obchodu, jméno, titul, akademický titul, adresa a rok narození. Proti použití vašich údajů námi nebo některou ze společností našeho koncernu můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas telefonicky, písemně nebo prostřednictvím e-mailu.

  Telefonické nebo elektronické oslovení vaší osoby za účelem reklamy je možné pouze na základě vašeho souhlasu.

  Vaše osobní data neprodáváme třetím osobám, až na případ, že je to nutné pro účely uzavření smlouvy, anebo jste k tomu výslovně udělili souhlas. Například může být při vyúčtování nutné zahrnout do transakcí spojených s vyúčtováním také kreditní ústav nebo distributory. V tomto případě předáme údaje v souladu s předpisy spolkového zákona o ochraně dat příslušným subjektům.  Bezpečnost e-mailové komunikace

  Upozorňujeme na to, že obecně nelze vyloučit, aby nešifrované e-maily nebylo možné během přenosu číst neoprávněnými osobami. Doporučujeme vám proto neposílat nešifrované e-maily, pokud obsahují osobní nebo citlivé údaje. V případě pochybností použijte poštu nebo nám zavolejte.  Cookies

  „Cookies“ jsou malé soubory, které nám umožňují ukládat na vašem počítači specifické, k vám se vztahující informace během doby, kdy jste na naší webové stránce. Cookies nám umožňují sledovat četnost návštěv a počet uživatelů na našich internetových stránkách a vytvářet pro vás co nejkomfortnější a nejefektivnější nabídky.
  Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují také žádné viry.

  Používáme tak zvané „session cookies“, které se dočasně ukládají výhradně po dobu vaší návštěvy našich webových stránek.

  Naši nabídku lze využívat také bez cookies. Ukládání cookies můžete ve vašem prohlížeči deaktivovat, omezit na určité webové stránky, anebo svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval o zasílání cookies. Vezměte však v potaz, že v tomto případě musíte počítat s omezeným zobrazením webové stránky a také s omezeným naváděním uživatele.  Zpravodaj

  Pokud si unás objednáte nabízený zpravodaj, potřebujeme od vás vaši platnou e-mailovou adresu. Po přihlášení vám náš systém odešle e-mail s aktivačním odkazem, prostřednictvím kterého potvrdíte registraci. Tím zaručíme, že jste skutečně majiteli uvedené e-mailové adresy, a že souhlasíte s odebíráním zpravodaje. Váš souhlas s uložením e-mailové adresy a jejím použitím k zasílání zpravodaje můžete kdykoliv odvolat.

  Pro tento účel nám jednoduše zašlete e-mail s požadavkem na odhlášení zpravodaje na info@johannesbad.de. Alternativně k tomu obsahuje každý z našich zpravodajů deaktivační odkaz. Prostřednictvím tohoto odkazu můžete zpravodaj rychle a bez komplikací odhlásit.  Kontaktní formulář

  Pokud nás chcete kontaktovat, máte možnost použít webový formulář. V rámci tohoto formuláře vyžadujeme jako povinné údaje uvést jen nezbytně nutné informace.Ostatní údaje jsou zřetelně označeny jako dobrovolné. Kontaktní formulář je vytvořen tak, aby nám vaše data byla předávána v zašifrované formě. Čtení těchto údajů neoprávněnými osobami je proto vyloučeno.  Platforma pro uchazeče o místo

  Pokud se chcete ucházet o místo, máte k tomu možnost prostřednictvím naší online platformy pro uchazeče o místo. Nejprve se musíte zaregistrovat. Potom máte možnost zadat údaje potřebné k ucházení o místo a také můžete nahrát příslušné dokumenty. Přenos dat je realizován výlučně v zašifrované formě a také jsme učinili potřebná bezpečnostní opatření k ochraně vašich dat před neoprávněnými přístupy.

  Data, která nám v rámci platformy pro uchazeče o místo zašlete, použijeme výhradně k vyřizování záležitostí spojených s vaším zájmem o místo. Vaše data nepředáme třetím osobám. Svůj profil můžete kdykoliv sami změnit nebo jej zrušit. Údaje se pak z našeho systému automaticky odstraní. Jedině v případě, že jste nám dobrovolně zaslali příslušné podklady ke konkrétnímu

  zájmu omísto, nebudete je moci sami změnit nebo smazat, protože si doručenou dokumentaci uchazečů o místo zásadně ponecháváme uloženou na dobu až tří měsícůod učinění příslušného rozhodnutí.  Bezpečnost

  Učinili jsme všechna nutná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní data chránili před ztrátou a zneužitím. Vaše data tak budou uložena v bezpečném podnikovém prostředí, které není přístupné veřejnosti.  Ukládání IP adresy k bezpečnostním účelům

  IP adresa zprostředkovaná vaším webovým prohlížečem bude uložena po dobu sedmi dnů za účelem identifikace, vymezení a odstranění poruch a chyb (např. spamu, virů a útoků na náš server). Po uplynutí tohoto časového intervalu bude IP adresa smazána nebo anonymizována. IP adresu používáme výhradně pouze k tomuto účelu, tedy k výše uvedeným bezpečnostním účelům. Další informace ke zpracování IP adresy najdete v bodu „Uživatelská data“.  Google Analytics

  Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, a které umožňují analyzovat vašepoužívání webové stránky. Informace o používání této webové stránky generované cookies jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a zde ukládány. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce však bude vaše IP adresa Googlem v rámci členských států Evropské unie a v ostatních smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena a zde uložena celá IP adresa. Z pověření provozovatele webové stránky bude Google tyto informace používat k vyhodnocení používání webové stránky, k sestavování reportů o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky spojených s používáním webové stránky a internetu. IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s ostatními daty Google. Ukládání cookies můžete příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče zakázat; v souvislosti s tím však upozorňujeme na to, že v tomto případě nebude eventuálně možné v plném rozsahu používat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete shromažďování dat (včetně vaší IP adresy) vytvořených cookies a vztahujících se k vašemu používání webové stránky na Google a zpracování těchto dat Googlem zamezit tak, že si stáhnete a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

  Zaznamenávánídat Google Analytics můžete zabránit prostřednictvím kliknutí na následující odkaz. Vytvoří se opt-out cookie, který při budoucích návštěvách této webové stránky zamezí zaznamenávání vašich dat. Deaktivovat Google Analytics

  Podrobnější informace o podmínkách použití a ochraně dat najdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
  Upozorňujeme na to, že byl na této webové stránce Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, aby byla zaručeno anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. maskování IP).  Sociální média

  Pod URL https://www.facebook.com/Johannesbad/?fref=ts provozujeme na Facebook naši oficiální fanouškovskou stránku. V následujícím textu bychom vás chtěli informovat o tom, jak zacházíme s osobními daty.  Zpracování dat na Facebooku

  Na zpracování dat provozovatele platformy Facebook nemáme žádný vliv. Informace o účelu a rozsahu získávání údajů platformou Facebook, o zpracování a používání vašich dat a také o možnostech nastavení ochrany vaší soukromé sféry najdete v pokynech k ochraně dat na Facebooku (http://www.facebook.com/about/privacy/).

  Facebook vytváří na vlastní odpovědnost profily o používání všech fanouškovských stránek. K tomu používá Facebook svůj vlastní analytický nástroj. Facebook nám nedává možnost deaktivovat vytváření tohoto profilu. Prohlašujeme však, že doprofilů vytvořených Facebookem nebudeme nahlížet, ani je aktivně používat.

  Buďte si však prosím vědomi následujícího: Nelze vyloučit, že Facebook použije vaše uživatelská a profilová data k tomu, aby vyhodnocoval vaše zvyky, osobní vztahy, záliby, atd.  Osobní data

  Osobní data zpracováváme jen tam, kde je to v rámci naší fanouškovské stránky nutné. Jestliže prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací nabídneme vlastní aplikace, poskytneme předem informace o využití dat v rámci těchto aplikací. Data vašich přátel nebudeme v žádném případě číst, i když nám Facebook tutomožnost nabízí.  Vaše uživatelská práva

  Jako uživatelmáte právo kdykoliv požadovat informace o tom, jaká data jsme si z námi ovlivnitelných oblastí uložili a za jakým účelem. Kromě toho máte právo požadovat informace i od Facebooku.  Použití pluginů Facebooku

  Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebookové pluginy rozeznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka "Like" ("Tose mi líbí") na naší stránce. Přehled Facebookových pluginů najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  Jestliže navštívíte naši stránku, vytvoří se prostřednictvím pluginu přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook díky tomu obdrží informaci, že jste se svojí IP adresou navštívili naši webovou stránku. Pokud na Facebooku kliknete na tlačítko "Like“ a přitom jste přihlášeni na svém účtu na Facebooku, můžete na svém Facebookovém profilu poskytovat odkazy na obsahy našich stránek. Z tohoto důvodu může Facebook návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme vás na to, že jako poskytovatelé stránek nemáme žádné informace o obsahu zprostředkovaných dat a ani o jejich použití Facebookem. Další informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně dat na Facebooku na http://de-de.facebook.com/policy.php.  Informace o právech zákazníka akontakty

  Jako uživatel máte právo kdykoliv požadovat informace o tom, jaká data o vás jsou u nás uložena a za jakým účelem. Kromě toho můžete opravovat nesprávná data, anebo můžete nechat smazat ta data, jejichž uložení není dovolené nebo nutné.
  Dále máte právo odmítnout vytvoření uživatelského profilu v textové formě bez udání důvodu. Kontaktní adresu najdete v našem impresu, nebo zašlete e-mail na datenschutz@johannesbad.com.
  Máte-li další otázky k zaznamenávání, zpracování a používání svých osobních dat, neváhejte nás kontaktovat prosím. Spojte se s námi také v případě, že budete potřebovat informace, budete chtít zablokovat, smazat a opravit své osobní údaje, anebo odvolat udělené souhlasy.  * Johannesbad Holding SE & Co. KG, Johannesbad Raupennest GmbH &Co. KG, Johannesbad Fachkliniken Fredeburg GmbH, Johannesbad Reha-Kliniken GmbH & Co. KG, Johannesbad Klinik Furth im Wald GmbH & Co. KG, Johannesbad Lechbruck Betriebs GmbH, Johannesbad Saarschleife GmbH & Co. KG, Johannesbad Usedom GmbH & Co.KG, Johannesbad Hotels Bad Füssing GmbH, Palace Gastein Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H., Johannesbad Akademie GmbH; JobaMed Service GmbH, Bavaria Bäder-Verlag GmbH